A Little History of Economics (Little Histories)

£9.9
FREE Shipping

A Little History of Economics (Little Histories)

A Little History of Economics (Little Histories)

RRP: £99
Price: £9.9
£9.9 FREE Shipping

In stock

We accept the following payment methods

Description

Nếu chỉ những người thuộc tầng lớp quý tộc có ruộng đất bị đánh thuế thì nông dân sẽ có nhiều nguồn lực hơn để canh tác đất đai. Vào thời kỳ đó, quan điểm là nếu Anh bán đinh cho người Hà Lan thì lợi ích của nước Anh là sự mất mát của Hà Lan (số vàng dùng để mua đinh). Thánh Thomas Aquinas (1224-1274), 1 thầy tu dòng Đa Minh sinh ra trong 1 gia đình giàu có, hình dung nền kinh tế của con người cũng giống như 1 chuỗi.

Though he aims to convey Robinson’s ‘outsider’ status as a woman in economics in the early twentieth century (85), such language perpetuates this position and undermines her contribution to the canon of economic thought. Son yüz - yüz elli yılda ne kadar kriz, ne kadar buhran varsa ısrarla üzerlerine giden bir ülke ortaya çıkıyor okudukça.Piyasalar sıklıkla, insanları kendine faydalı, başkalarına zararlı olacak kararlar almaya sevk eder. You can change your choices at any time by visiting Cookie preferences, as described in the Cookie notice. Người cai trị phải giữ các quý tộc quyền lực ở bên cạnh mình, vì vậy việc đánh thuế họ không phải là điều dễ dàng.

The book is not comprehensive enough to really serve as a textbook, but is great for someone who is perhaps mildly interested in history and economics but has hitherto been too intimidated to take the plunge into a formal economics text. Từ đây, toàn bộ hệ thống sản xuất được phát triển không dựa trên tiền bạc, mà dựa trên những cam kết giữa những người cai trị và kẻ bị trị. Tasarruflar ekonomide harcama sızıntısı yapan küvettir, her zaman yatırıma dönüşmez, daralma yaratır. Dần dần, các giáo sĩ cũng nhận ra rằng có một sự khác biệt giữa cho vay nặng lãi - lãi suất cao làm người vay khốn đốn - và mức lãi suất hợp lý cần thiết cho các ngân hàng làm việc. Recently I started reading more and more economic books and I’m beginning to see just how interesting and impactful this topic is on the wellbeing of individuals and society.giải thích ý tưởng này, ông đã tạo ra “mô hình” kinh tế đầu tiên, một bức tranh được đơn giản hóa về nền kinh tế. Người cho vay không làm gì sai trái khi tính phí khoản vay để bù đắp cho lợi nhuận họ đã từ bỏ khi họ cho vay tiền của mình. Las teorías económicas podrían ayudar a repensar el mundo, a convertirlo en uno más sostenible; y no por la trivial idea de que detrás de nuestra actual forma de vida insostenible están las ideologías económicas del capitalismo salvaje, el neoliberalismo o el libre mercado a ultranza.

Ranging from ancient times to the present day, economic historian Niall Kishtainy introduces us to some of the key thinkers - Adam Smith, David Ricardo, Karl Marx, John Maynard Keynes, and others - while examining topics ranging from the invention of money to the Great Depression, entrepreneurship, and behavioural economics. Pero esto no la hace similar a la física, como muchas personas creemos, o peor, como muchos economistas están convencidos que pasa. Kishtany does his best to make the material intelligible for younger readers and mostly succeeds, although the fact is that sometimes the concepts involved just really are very complicated.he does a great job introducing economic concepts and theories in a narrative form, grounding ideas in real examples and maintaining constant awareness of the problems of the field.  • Fruugo ID: 258392218-563234582
  • EAN: 764486781913
  • Sold by: Fruugo

Delivery & Returns

Fruugo

Address: UK
All products: Visit Fruugo Shop